245 – L

Color Code:    245 – L

Category: Opal L-Density
Description: Medium Amber, True Green
Color Density: Light Opalescent
Price Level: B
170 – L

170 – L

172 – L

172 – L

171 – L

171 – L

330-L

330-L

245 – LL

245 – LL

155 – LL

155 – LL

WO – 264

WO – 264

197 – LL

197 – LL

WO – 94

WO – 94

256 – L

256 – L

112 – L

112 – L

100 – L – SP

100 – L – SP

77 – L

77 – L

71 – D

71 – D

WO – 251

WO – 251

WO – 101

WO – 101

250 – D – IR

250 – D – IR

WO 25

WO 25

275 – L

275 – L

145 – SP

145 – SP

101 – LL

101 – LL

25 – LL

25 – LL

WO 250

WO 250

WO 325

WO 325

WO 58

WO 58

WO 58 Iridescent

WO 58 Iridescent

58- D Iridescent

58- D Iridescent

WO 437

WO 437

Wisspy Opalescent – 78

Wisspy Opalescent – 78

VM 94

VM 94

563 – D

563 – D

437- D

437- D

317 – L

317 – L

317 – D

317 – D

245 – L

245 – L

197 – D

197 – D

325 – D

325 – D

Victorian Mottle – 178

Victorian Mottle – 178

178 – L

178 – L

145 – D

145 – D

Victorian Mottle 25

Victorian Mottle 25

Wisspy Opalescent – 197

Wisspy Opalescent – 197

94 – D

94 – D

Wisspy Opalescent -51 – Iridescent

Wisspy Opalescent -51 – Iridescent